Posts weergeven met het label filmpje. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label filmpje. Alle posts weergeven

Inleiding

Dit is een overzicht van de artikelen.

Lees je de mobiele versie? Switch naar volledig overzicht op een laptop via "Internetversie weergeven".
In de Internetversie staat een rechterkolom en is onderaan meer informatie over de inhoud van dit blog.

Ingang naar de artikelen op dit blog is mogelijk via de labels, steekwoorden en onderwerpen onderaan elke pagina.
Zoeken naar woorden in artikelen kan links bovenaan en onderaan de pagina.

In de rechterkolom staan veel gelezen artikelen.

De wereld wordt steeds minder geweldadig

Wanneer je het nieuws volgt zou je het niet zeggen, maar de wereld wordt steeds minder gewelddadig.

Steven Pinker in onderstaande Ted-talk:
"Je kunt het door de millennia, de eeuwen, de decennia en door de jaren zien, maar er lijkt wel een keerpunt te zijn geweest aan het begin van de Eeuw van de Rede in de 16e eeuw. Men ziet het over de hele wereld, hoewel niet homogeen. Het is vooral duidelijk in het westen, beginnend bij Engeland en Nederland rond de tijd van de Verlichting."

Leidt geld uit het niets tot een doodlopende weg?

Ad Broere, econoom en auteur van Een Menselijke Economie is meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-, opleidingen- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren. In Geld komt uit het 'niets' legt Broere uit waarom het aantrekkelijk is om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we een duurzame toekomst veilig kunnen stellen. Het gevaar van de huidige crisis en robotisering is dat teveel mensen geen mogelijkheden meer hebben om voldoende te verdienen en passend werk te vinden.
Een van zijn voorstellen is een basisinkomen. Hij is ook voorstander van het introduceren van parallelle munteenheden en lokale economieën, zoals men dat doet bij het LETS (Local Exchange Trading Systems). Dit hebben meer mensen bepleit. Het sterke van Broere is dat hij goed kan onderbouwen hoe intussen globale problemen zijn ontstaan door menselijk economisch verkeer. Het is aan iedereen om mee te werken aan een werkende oplossing.

Het economische systeem begon in de ogen van Broere in de zeventiger jaren een gevaarlijke koers in te zetten toen de koppeling met de goudvoorraad is losgelaten. Die koppeling hield de relatie tussen echte en virtuele waarde van economisch verkeer in stand. Er was een balans tussen geld dat naar de bank werd gebracht en dat wat er werd geleend. Spaarrente stond als het ware voor de beloning van het bewaken van de goudvoorraad. Sinds het loslaten van die koppeling zijn er allerlei financiële producten mogelijk geworden die er toe hebben geleid dat nu 97% van de transacties gedaan wordt met digitaal geld dat gecreëerd is uit het niets (“Mickey Mouse”-geld). Met dit digitale "fiat"-geld is toestemming gegeven om geld te maken dat wordt pas op een rekening verschijnt op het moment dat iemand een lening neemt bij een bank en verdwijnt weer wanneer hij dit afbetaalt. Daar is op zich niets mis mee, maar omdat er rente moet worden betaald kan dit systeem alleen werken wanneer er economische groei is. Wanneer dat proces bij commerciële banken niet democratisch wordt gereguleerd dan wordt de relatie tussen economisch verkeer en reële waarde steeds zwakker. Geld met geld verdienen is alleen aantrekkelijk voor mensen met minstens een half miljoen vermogen. Daar is op zich ook niets mis mee als hun geld voor zinvolle zaken werd ingezet. Maar dat is niet het geval (meer). Het zou kunnen werken als zij alleen zelf de risico's dragen van het spel met beurskoersen dat steeds meer op een casino begint te lijken. Maar het is de werkende burger en middenstand die belasting betalen die het gat van het tekort in de balans moeten bijleggen.
Ondertussen is een groot deel van de prijzen in het economisch verkeer opgebouwd uit rente van die schulden. Het gevolg is dat het minder rijke deel van de bevolking bezig is geld over te hevelen naar het rijkste deel, waardoor de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. De gewone burger die reële arbeid verricht, het milieu, het klimaat en het landbouwhuisdier worden dan slachtoffer van het groeidenken, automatiseren en kostenbesparing.

De totale schuld loopt ondertussen op tot astronomische waarden die niet meer zijn af te betalen. Vandaar dat Broere pleit voor een “bailout” of “jubeljaar". Dit komt neer op het kwijtschelden van alle schulden en opnieuw beginnen met een renteloze economie.
Broere voorspelt dat het systeem zal instorten, maar wanneer dat relatief traag zal verlopen en niet aangepast wordt met het oog op een duurzame oplossing kan dit gepaard gaan met veel chaos en geweld. De reden is dat de weinige rijken die het meest te verliezen hebben, hun macht en geld zullen inzetten om koste wat het kost hun positie te verdedigen. Ze zullen dat doen zonder dat de relatie tussen politieke en economische besluiten zichtbaar wordt voor de kiezer. Om oneigenlijke beïnvloeding van globale processen te voorkomen is inzicht nodig bij een voldoende grote kritische massa van personen die het politieke verschil kunnen maken. Anders blijven ze, zonder zich dat bewust te zijn, geld, energie en menskracht aandragen voor verergering van de problemen.

Het verhaal van Broere is niet per se lastig te volgen. Het is een spiegel voor diegenen die denken er zonder samen te werken mee weg te komen of er zelfs beter van te worden ten koste van anderen. Ook wie naïef blijft geloven dat werkgevers (overheid en ondernemers) die winst maken, dit zullen investeren in banen ipv automatisering, werkt mee aan versluiering van de mankementen van de huidige economie. Dit geldt ook voor politici en hun kiezers die banen denken te creëren door belasting op arbeid te verlagen en op grondstofgebruik niet te verhogen.

Een goede aanvulling op het verhaal van Broere is James Robertson. Hij pleit (naast het basisinkomen) voor een drie-delige financiële hervorming.

1. Andere vorm van belasting heffen. Zoals ook Thomas Rau zegt; „belasting op onttrokken waarde”. Een verregaande negatieve impact belasting.

2. Andere vorm van geld-creatie. Rente-vrije geld-creatie omdat meer geld produceren om rente te betalen op de schulden van de geld-creatie zelf gewoon absurd is en alleen maar kan leiden tot grotere schulden.

3. Andere vorm van besteding van geld. Dat niet de banken mogen kiezen waar ze „nieuw geld” in investeren, maar dat dit democratisch kan beslist worden via de overheid. (banken blijven uiteraard wel het geld in omloop beheren)Wikipedia: Guy Standing waarschuwt in zijn boek The Precariat, the new dangerous class voor de gevolgen van die onzekerheid. Het precariaat kenmerkt zich door korte banen, lage inkomens, moeilijke relaties, weinig sociale zekerheid en/of het ontbreken van een politieke stem. Naast een dreiging van toenemende armoede (zoals bij de Mini-Jobs in Duitsland), is het precariaat bovendien vatbaar voor populisme en extremisme en vormt het zo tevens een democratisch gevaar. Die precaire klasse breidde de laatste jaren uit en werd diverser aldus Standing. In Japan schat hij de bevolkingsgroep op meer dan 20 miljoen. In Europa werd het precariaat een thema in de vroege 21ste eeuw: hoogopgeleide jongeren vonden geen baan of verrichtten onderbetaald werk.

Standings ideeën in context
Het boek herinnert in zekere zin aan Richard Wilkinsons boek The spirit level, waarin wordt aangetoond hoe een hogere mate van ongelijkheid in een maatschappij samenhangt met allerlei sociaal destabiliserende elementen, zoals meer tienerzwangerschappen, slechtere gezondheid en meer geweld.[4]

Basisinkomen
Standing denkt dat een basisinkomen de eerste stap is om ‘de nieuwe gevaarlijke klasse’ te vermijden of te bestrijden.Panta rhei geldt ook voor geld, maar dan van arm naar rijk

Zygmunt Bauman beschrijft hedendaagse trends tegen de achtergrond van wat hij noemt de 'vloeibare moderniteit'. Hiermee bedoelt hij dat in de huidige samenleving niets een lang leven is beschoren. Alle relaties, instituties, groepen zijn flexibel geworden, onderhevig aan voortdurende verandering. Kapitaalstromen en communicatie zijn ongrijpbaar geworden en lastig te controleren.
Liquiditeit is soms keihard. Onder het mom van 'eigen verantwoordelijkheid' worden complexe problemen en de lasten van onze 'vloeibare tijden' op de individuele schouders van burgers gelegd.


Hoe economische ongelijkheid samenlevingen schaadt

We voelen instinctief aan dat het in samenlevingen met enorme inkomensverschillen op de een of andere manier fout gaat. Richard Wilkinson brengt in de TED-talk hieronder de harde gegevens over de economische ongelijkheid in kaart en laat zien wat er mis gaat als rijk en arm te ver uit elkaar liggen: echte effecten op gezondheid, levensduur, zelfs op fundamentele waarden als vertrouwen.


Nederlands ondertiteldWaarom werken we ons te pletter om steeds meer rijkdom te vergaren? Hoeveel is genoeg? Vader en zoon Robert en Edward Skidelsky zoeken een antwoord bij de Britse econoom John Maynard Keynes. Die voorspelde in 1930 dat we binnen de eeuw in een land van melk en honing zouden leven: ons inkomen zou alleen maar toenemen en we zouden niet meer dan vijftien uur per week moeten werken.

De Skidelsky’s vertellen hoe en waarom Keynes zich heeft vergist. Volgens hen heeft de economie een morele dimensie gehad sinds het begin van onze beschaving. Die zijn we uit het oog verloren. Daarom moeten we opnieuw bepalen wat in ons leven echt belangrijk is.

Het goede leven

Waar bestaat het goede leven dan uit? De Skidelsky’s introduceren zeven basisgoederen, die noodzakelijk zijn voor een goed leven:

Gezondheid
Geborgenheid
Respect
Persoonlijkheid (autonomie)
Harmonie met de natuur
Vriendschap
Vrije tijd

Blijf niet zitten

Mensen die op hun werk weinig bewegen en lang achtereen zitten, hopen vaak in hun vrije tijd deze gebrek aan beweging te compenseren. Helaas, dat gaat niet werken.

Van de site van Eenvandaag:
Langdurig zitten is dodelijk, wijst onderzoek uit. En dat is slecht nieuws voor ons: Nederlanders zitten van alle Europeanen het meest. Steeds meer onderzoek wijst op de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten. Dit leidt tot een grotere kans op hart- en vaatziektes, diabetes, obesitas en kanker.

Meer dan 11 uur zitten per dag verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden met 40 procent, vergeleken met iemand die vier uur of minder zit.

Zitvlees
En Nederlanders zitten van alle Europeanen het meest, blijkt uit nieuw onderzoek: meer dan zeven uur per dag. Op kantoor komen we nauwelijks nog van onze plek af. Ook onze vrije tijd brengen we grotendeels zittend door. Of je hiernaast sport of niet maakt niet uit. Sporten is gezond, maar heeft bij dit gezondheidsrisico geen effect. Er is maar één oplossing: ook op kantoor moeten we meer bewegen en minder zitten. En dat kan op verschillende manieren.

In EenVandaag een gesprek met epidemioloog Hidde van der Ploeg, die onderzoek doet naar de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten. Ook spreken we met Peter-Jan Mol, kennisadviseur bij het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen. Deze organisatie experimenteert met dynamisch kantoormeubilair. Bellen gebeurt op een loopband, vergaderen op een fietsstoel.


sitestat

Duitsland denkt meer op de langere, economische termijn

Binnen de eurozone is Duitsland koploper in het economisch herstel. De export trekt aan, de fabrieken vergroten hun productie en de werkloosheid is historisch laag.
Onze oosterburen zijn met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland. Onze economieën zijn sterk aan elkaar gekoppeld.
Waarom trekt de Nederlandse economie dan niet aan?
EenVandaag spreekt met Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut en bezoekt in Mönchengladbach een Duits familiebedrijf en een makelaar. Wat kunnen de Duitsers ons leren?

sitestat

Niet geloofwaardig kunnen samenwerken nekt het CDA

Sybrand Buma pleit als oplossing voor de economische crisis voor meer samenwerken.
Hij schreef een boek: Samen kunnen we meer. In onderstaande uitzending van Eenvandaag zegt hij: “Wanneer we uit de crisis willen komen, moeten we samenwerken.” Maar in het verkiezingspotje waarin (Haersma) Buma figureert zien we een solitair (fietsend) individu vooral alleen in beeld gebracht en die zich bijzonder ongemakkelijk en geforceerd glimlacht in de nabijheid van anderen.

sitestat Wanneer je een voorbeeld wilt zijn voor anderen, moet je zelf wel doen wat je van anderen vraagt. Weliswaar heeft het CDA vaak geregeerd met andere politieke partijen, maar wat daarvan blijft hangen is dat CDA-ers vooral samenwerken uit eigen belang. Ondertussen is de prognose voor het CDA slecht en zou hun beleid het meest negatief zijn voor de koopkracht in de nabije jaren. Op de satirische site De Speld een leuke persiflage van het CDA verkiezingsfilmpje:

Waarom het CDA moeite heeft om een leider te vinden

Het beleid van het CDA bevat veel mooie woorden, maar zij neemt deel aan een regering die precies het tegenovergestelde doet. Dat ondermijnt de geloofwaardigheid.
Het nieuwe beleid zou moeten zijn Kiezen en Verbinden. Het CDA wil een linkse, sociale koers verbinden met een rechtse, liberale koers. Het gebrek aan een duidelijke uitleg over wat die integratie van die koers inhoudt breekt op. Door het deelnemen aan een regering die als gevolg van de economische recessie vooral moet bezuinigen, is het CDA medeverantwoordelijk voor de gevolgen voor de kiezers. Er zijn bijna geen kiezers die nu profiteren.
Wie wil een partij leiden waarvan bijna niemand de mooie woorden meer gelooft?

sitestat

De brutaliteit van CDA-ers die proberen vol te houden dat hun intentie is om goed te doen, terwijl zij in de praktijk vooral een afbraakbeleid voeren, is vrijwel grenzeloos en schaamteloos. Kijk voor illustratie eens naar het verslag van het NOS-journaal van een interview met Henk Bleker.
“Lees vooral het schitterende interview in Elsevier”. “Ik ben net gevraagd om de hele wereld over te gaan om het welzijn van dieren te bevorderen”. "Doet er niet toe met wie hij vrijt, het gaat om zijn integriteit".
Het commentaar op zijn nieuwe natuurwet spreekt boekdelen.De tijden zijn voorbij dat wanneer een ondernemer winst maakt hij dan gaat investeren om banen te scheppen. Hij zal vooral investeren in automatiseren om minder werknemers in dienst te houden, dat levert meer winst op. De afgelopen regeringen hebben het gemakkelijk gemaakt om werknemers te ontslaan. Wie als werknemer nog hoopt dat rechtse partijen voor hun belangen opkomen is wel erg naïef.

Is Geert Wilders democratisch?

De PVV is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer met 9 zetels. In de peilingen wordt de PVV steeds groter. Velen maken zich zorgen omdat Nederland zich kwetsbaar maakt voor terroristische aanvallen door de combinatie van de anti-islam uitspraken en activiteiten van Wilders in de internationale media en de militaire deelname van Nederland aan de strijd tegen de Taliban en Al Qaida.

Voor wie zich afvraagt of Wilders echt democratisch is, moet eens doordenken over het feit dat de PVV als politieke partij maar 1 lid heeft en dat is Wilders zelf. Een politieke partij die zichzelf, de leden en democratie serieus neemt heeft een (van de Kamerfractie onafhankelijk) bestuur en een ledenraad. Zolang dat bij de PVV nog niet is geregeld, geldt het aloude adagium “bij twijfel niet inhalen”.

Zie Herman van Veen bij Pauw en Witteman, die geschrokken is van de vele hatemails, die hij kreeg. Hij roept Wilders op om de PVV een gewone ledenpartij te maken.of de discussie van Freek de Jonge met Sørensen, een dag later. Ronald Sørensen (Leefbaar Rotterdam) gaat met hem in debat. Sørensen vindt dat Wilders weldegelijk wordt gedemoniseerd.

Iets komt niet voort uit het nietsIn een essay in de Volkskrantbijlage Intermezzo van 26 juli 2008 stelt schrijver Kris Verburgh dat natuurkundigen een eeuw geleden beweerden dat iets uit het niets kan ontstaan. Nog eerder geloofden “geleerden” dat muizen ontstonden uit meel.
Iets en niets horen onmiskenbaar bij elkaar, iets bevat soms heel veel niets. Iets volgt soms op niets, soms als creatie van de mens, soms roept de mens God te hulp als verklaring.
Maar iets komt niet voort uit het niets. Nu niet, toen niet en nooit niet.
Ex nihilo nihil fit -niets ontstaat uit niets-.
Ons brein zoekt achter alles een bedoeling. Mensen die slecht zijn opgeleid, maar die wel onder invloed zijn van geestelijken, zijn geneigd de interpretatie en uitleg van hun religieuze voormannen te geloven.
Onwetendheid voedt geloof, en kennis maakt het moeilijker om te geloven. Hoe slimmer en geleerder iemand is, hoe onwaarschijnlijker dat hij in God gelooft.
Maar over het wel of niet bestaan van God zegt dit alles niets. Veel wetenschappers laten niets aan het toeval over, maar laten iets open en zijn agnost.

Wie wel gelooft in de fantasie van Kris Verburgh, zij verwezen naar zijn "schitterende" boeken:Alan Watts over niets:


Tao is dat waaruit niets kan vertrekken.

Citeren uit bronnen en verbroken links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen de link wanneer deze is verbroken.

Zoeken

Zoeken op de txtxs sites

Labels, zoektermen en steekwoorden

abonnementskosten (1) acteren (1) advies (1) agnosticisme (1) ahmadiya (1) alevieten (1) Anneke Polkerman (1) armoede (1) axiologie (1) banken (6) bankrun (1) basisinkomen (2) BDE (1) belastingdienst (1) beleid (1) bestuur (1) betrokkenheid (1) beweging (1) bewustzijn (1) bezuinigingen (1) Bijbel (1) bijnadoodervaringen (1) bioindustrie (2) biologie (1) biomassa (1) BNP (1) boek (33) bonussen (1) Btw (1) budget (1) burgerarrest (1) charisma (1) chassidisme (1) Christendom (2) CO2 (1) communicatie (2) compassie (1) computermodellen (1) criminaliteit (1) cybercrime (1) De Kerk Loslaten (1) debat (1) defensie (1) democratie (1) demoniseren (1) dierenliefde (1) dilemma (1) discussie (1) drinkwater (1) DSB (1) dualisme (1) duurzaamheid (3) economie (13) eerdere levens (1) ego (1) eigen belang (2) eigenhandig optreden (1) eiwitten (2) Engagement (2) eurocrisis (2) F-16 (1) fastfood (1) filedruk (1) film (1) filmpje (10) filosofie (1) financieel (1) flamenco (1) fundamentalisme (1) fundamenteel onderzoek (1) geest (1) gek (1) geloof (2) geloofwaardigheid (3) gematigd (1) Genesis (1) genezen (1) gevangenis (1) gevechtsvliegtuigen (1) geweld (3) geweten (2) gezichtsherkenning (1) gezondheid (2) gif (3) God (3) Google (1) groei (1) groene stroom (1) hallucinaties (1) het kwaad (1) Higgs-deeltje (1) humor (2) ibadisme (1) indicatoren (1) innovatie (1) intensieve veehouderij (1) islam (1) jaarwisseling (1) jeukwoorden (1) Jodenvervolging (1) JSF (1) katholiek (1) kennis (1) kernenergie (2) kieskompas (1) klimaat (1) kolencentrales (1) korting (1) kostprijs (2) krishna (1) kuisheid (1) leger (2) leiderschap (1) lenen (1) LETS (1) leven na de dood (1) lichaam (1) liefde (2) Lockheed (1) manipulatie (1) markt (1) massa (1) mededogen (1) media (1) mensbeeld (1) mensenhandel (1) Midas (1) milieu (1) moedermelk (1) moslims (1) museum (1) mystiek (1) mythe (1) Nederlandse Spoorwegen (1) Netwerk (1) niets (1) noodlot (1) omkoping (1) onderzoek (2) onkruid (1) onthouding (1) ontsnapping (1) ontsparing (1) ontwikkelingshulp (1) OV-chipkaart (1) pakkans (1) parapsychologie (1) Pauw en Witteman (1) peacekeeping (2) personalisme (1) personalistische mystiek (1) pesticide (1) petitie (1) piraterij (1) plastic (1) politie (1) politieke partijen (7) popmuziek (1) precariaat (1) PvdD (1) PVV (1) reclame (2) religie (1) risico (2) RUG (1) salafisme (1) samenwerken (1) satire (1) scheiden (1) sexualiteit (1) Sinterklaas (1) soefisme (2) solidariteit (1) Spiritualiteit (3) sponsoren (1) spreekwoorden (1) stamcel (1) stemmen (1) sterven (1) stiltecoupé (1) straf (1) Tolerantie (1) topmannen (1) tragiek (1) transparantie (1) uitslag (1) universele waarden (1) vaccineren (1) vage taal (2) verantwoording (2) verbinding (2) verbod (1) verkiezingen (2) verleiding (1) verlof (1) verouderingsproces (1) verslaving (1) vertrouwen (2) vettaks (1) voedselindustrie (3) voordeelurenkaart (1) voorlichting (1) voorspellingen (1) vrijheid (4) Vrijzinnig (1) vuurwerk (2) waardeleer (1) waarheid (1) wachtwoord (1) wapenexport (2) weddenschapsmodel (1) welvaart (1) werkgelegenheid (1) wetenschap (1) Wilders (1) zelfkennis (2) Ziggo (1) zoöfilie (1)