Posts weergeven met het label waardeleer. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label waardeleer. Alle posts weergeven

Compassie als universele waarde

Compassie is niet zomaar een gedachte, het is een universele waarde die de mensen wereldwijd verbindt. In iedere cultuur, religie of samenleving komt deze waarde terug.
Bij oprecht mededogen gaat het om het doelbewust rekening houden met anderen zonder dat je daarbij uiteindelijk toch alleen weer je eigen belangen voor ogen hebt. Rekening houden met een ander omdat die persoon je anders vroeg of laat zou kunnen benadelen, heeft dus niets te maken met echte compassie.
In de ethiek kent men de zogenoemde gulden regel, die binnen allerlei levensbeschouwelijke tradities terug te vinden is. In het Nederlands vat men deze wel samen als:“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Populair afgelopen maand