Posts weergeven met het label sponsoren. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label sponsoren. Alle posts weergeven

Higgsdeeltje onderzoekers zoeken vooral sponsors

Vier bestuurders uit de onderzoekswereld van fundamentele deeltjes laten in de Volkskrant van 20 december weten dat zij zich sterk maken voor meer draagvlak voor wetenschap.
“De grote aandacht voor de resultaten van de Large Hadron Collider, voor 'Higgs', is erg stimulerend, vooral ook voor de (jonge) technici en onderzoekers die essentieel zijn voor het project. We hopen dat hun een podium gegund wordt wanneer straks de echte ontdekking wereldkundig gemaakt wordt. Dat zou pas goed zijn voor het draagvlak van de wetenschap bij het Nederlandse publiek.”

Door de Higgs-bosonen krijgen alle andere deeltjes massa. Higgs-bosonen bepalen wat wij om ons heen zien, daarom wordt het ontbrekende puzzelstuk in het standaardmodel ook wel het Goddeeltje genoemd.

Eerder in het artikel schreven ze:
“Zeker, de meetresultaten laten een 'piek' zien. Een signaal boven de achtergrondruis. Of toch niet? Met het toevoegen van meer meetgegevens, het komende jaar, kan de piek uitgroeien tot een robuust signaal. Of verdwijnen. Zo zit de statistiek in de kwantitatieve wetenschap in elkaar.”

Het bouwen van een deeltjesversnellerreactor heeft Europa een massa (miljarden) euro’s gekost. En in de komende jaren moeten er nog miljarden worden uitgegeven om nog meer data te genereren, te analyseren, resultaten te rapporteren en bevindingen te bediscussiëren.
In deze tijd van eurocrisis, twijfel aan Europese eenheid en wetenschappelijke fraude vonden de auteurs het blijkbaar nodig om een lans te breken voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ook in de wetenschap worden miljarden met bakken over de balk gegooid. Het is niet altijd van te voren vast te stellen of dit geld allemaal verloren is. Zo wordt er altijd gewezen dat er technische grenzen zijn verlegd die ook op andere terreinen nuttige ontdekkingen en producten hebben opgeleverd.

Het zou sympathiek zijn wanneer de vier bestuurders in hun opsomming van de revenuen ook een financiële verantwoording zouden geven van hun budgetten. Misschien is er ook wat meer inspraak mogelijk in de aard van het onderzoek? Ook dan zou het Higgs-deeltje kunnen zorgen voor wat meer gewicht (massa) in het belang van fundamenteel onderzoek.

Frank Miedema in de Volkskrant van 19 juni:
Ook de wetenschap doet aan politiek, want er moeten keuzen gemaakt worden met schaarse middelen. Er spelen tegengestelde belangen, ook als het om fundamenteel onderzoek gaat. De keus om miljarden te besteden aan het zoeken naar bewijs voor het Higgs-boson of donkere materie is dus niet waardenvrij. Immers, met dat geld had ook aan een malariavaccin of aan de ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode van kanker, of preventie van een tropische ziekte of hartfalen gewerkt kunnen worden.

Populair afgelopen maand