Posts weergeven met het label eiwitten. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label eiwitten. Alle posts weergeven

Kennis en verleiding voor gezondere leefstijl

Jaarlijks worden miljarden aan overheidsgeld uitgegeven om de armsten in de wereld te helpen. Dagelijks proberen duizenden liefdadigheidsinstellingen en NGO’s de meest hulpbehoevenden een beter bestaan te geven. Helaas is veel armoedebestrijding gebaseerd op veronderstellingen en niet op diepgaand onderzoek. In Arm kansrijk laten twee vooraanstaande economen, Ahbiji Banerjee en Esther Duflo, zien dat heel veel ontwikkelingswerk in de afgelopen tientallen jaren heeft gefaald. Op basis van hun kennis, ervaring en onderzoekswerk in ondermeer Chili, India, Kenia en Indonesië hebben de auteurs nieuwe aspecten blootgelegd in het gedrag van arme mensen, in hun behoeftes en in de manier waarop (financiële) hulp hun leven beïnvloedt. Deze fundamentele, nieuwe inzichten zullen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van betere strategieën en kunnen de aanzet vormen tot een effectievere mondiale armoedebestrijding. In een interview in de Volkskrant van 20 december een interview met Esther Duflo. Zij noemt als voorbeeld van onverwacht gedrag dat mensen die rijst werd aangeboden voor een lagere prijs, het prijsverschil gebruikten om ander (lekkerder en meer eiwitrijk) voedsel te kopen. Of dat mensen bereid zijn zich te laten inenten wanneer ze tegelijk een zakje linzen kunnen krijgen. In onze samenleving wordt een discussie gevoerd of het een teken van betutteling is wanneer de overheid zich met het ongezonde eetgedrag van laag opgeleiden burgers bemoeit. We constateren dat ongezond voedsel goedkoper en meer onder handbereik wordt aangeboden in de supermarkt. Wij zitten met de gespiegelde waarheid: we zouden minder in verleiding moeten worden gebracht en alle kosten zouden eerlijk doorberekend moeten worden naar ongezond voedsel. Vettaks, een hoger Btw-tarief voor ongezond voedsel wordt overwogen. Tenslotte zou de overheid moeten toezien dat er eerlijker wordt gecommuniceerd over de gezondheidsgevolgen van voedsel. Dat gaat twee kanten op: is biologisch vlees wel diervriendelijker en is biologische groente van wezenlijk belang voor een gezonde samenstelling van een maaltijd?

Stamcel splitst zich in een weefselcel en een nieuwe stamcel

Onderzoekers van de Rijksuniversiteiten Groningen hebben het bestaan van een nieuw biologisch mechanisme ontdekt, dat ervoor zorgt dat nieuwe eiwitten precies op die plaats in een cel ontstaan waar ze nodig zijn. De ontdekking is onder meer interessant omdat het licht kan werpen op de vraag hoe het mogelijk is dat een stamcel zich kan delen in een weefselcel én een nieuwe stamcel.

Het onderzoek is gedaan met bakkersgist, waarvan de cellen zich ook asymmetrisch delen, wat wil zeggen dat de nieuw ontstane cellen niet identiek zijn aan elkaar. Bij de gistcellen blijven kenmerken van oude cellen, zoals bepaalde beschadigingen achter in de ‘moedercel’, terwijl de ‘dochtercel’ haar leven met een schone lei start.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het nieuw ontdekte mechanisme ten grondslag ligt aan het voorkomen van veroudering van cellen.

Publicatie: Nuclear transport factor directs localization of protein synthesis during mitosis, Geert van den Bogaart, Anne C. Meinema, Victor Krasnikov, Liesbeth M. Veenhoff, Bert Poolman
Nature Cell Biology, 8 februari 2009, DOI 10.1038/ncb1844

Populair afgelopen maand