Posts weergeven met het label vuurwerk. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label vuurwerk. Alle posts weergeven

Meerderheid van lokale bestuurders voorstander van een vuurwerkverbod

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een onderzoek dat uitwijst dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een vuurwerkverbod.

1. Heeft u kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek van DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod?

2. Hoe beoordeelt u het signaal dat een meerderheid van lokale bestuurders voorstander is van een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling en welke consequenties verbindt u hier aan?

3. Kunt u uiteenzetten of u het draagvlak voor een vuurwerkverbod onder lokale bestuurders hebt getoetst alvorens te stellen dat er onvoldoende draagvlak zou zijn voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling? Zo ja, waarom weegt u in uw afwijzing van een vuurwerkverbod niet mee dat een meerderheid van de lokale bestuurders en politici een voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk? Zo neen, waarom niet?

4. Onderschrijft u dat het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling tanende is, zoals ook blijk uit dit onderzoek? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan? Zo neen, waarom niet

5. Bent u bereid alsnog toe te werken naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten? Zo neen, waarom niet?

Teken ook voor minder particulier vuurwerk

Burgerinitiatief: Meer plezier met minder vuurwerk

Teken ook voor minder vuurwerk
om onderstaande redenen.

Wij,
Voorstanders van meer plezier met minder vuurwerk

constateren
Dat de Nederlandse vuurwerktraditie aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan, door een toenemend aantal slachtoffers, enorme luchtverontreiniging, grote geluidsoverlast, beperking van bewegingsvrijheid en torenhoge maatschappelijke kosten.

Nederland is één van de weinige landen ter wereld waar vuurwerk door niet-professionals mag worden afgestoken en waar er bovendien zó massaal vuurwerk de lucht in gaat. Dat geeft een toenemend aantal problemen.

1. Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken bij het afsteken van vuurwerk, met vaak zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder toeschouwers of voorbijgangers.

2. Het massaal afsteken van vuurwerk leidt tot giftige smogvorming in de stedelijke gebieden. Dat is schadelijk voor de gezondheid en kan voor risicogroepen zelfs levensverkortend zijn.

3. We hebben het nieuwe jaar ingeluid met 200.000.000 knallen. Dat zijn er meer dan honderd per inwoner. Gedurende de hele oudejaarsdag en vaak ook al in de dagen daarvoor, waan je je in een oorlogsgebied. Dieren raken gestresst en ook veel mensen voelen zich er niet prettig bij.

4. Vuurwerk beperkt mensen in hun bewegingsvrijheid. Ruim dertig procent durft tijdens de jaarwisseling de straat niet op. Mensen met luchtwegproblemen zijn vanwege de gezondheidsrisico's gedwongen binnen te blijven.

5. In 2008 werd voor 65 miljoen euro aan consumentenvuurwerk gekocht. Dat is veel, maar de maatschappelijke kosten als gevolg van het afsteken van vuurwerk zijn nog veel hoger (naar schatting zo'n 300 tot 500 miljoen euro). Het gaat dan onder andere om de kosten voor het opruimen van het afval, voor de milieuschade, voor gezondheidszorg, voor het verlies van arbeidsproductiviteit door letsel en psychische schade, de kosten voor schade aan auto's, huizen en bushokjes en de kosten voor de inzet van brandweer, politie en ambulances.

De oplossing voor het probleem is niet een vuurwerkloze jaarwisseling, maar wel een forse beperking van het vuurwerkgebruik. Wij pleiten ervoor om het afsteken van vuurwerk alleen nog toe te staan aan professionals die een show verzorgen voor een groot publiek. Net zoals dat in de meeste andere landen is geregeld. Je voorkomt daarmee jaarlijks duizenden vuurwerkslachtoffers en je maakt het gezonder en prettiger om met oud en nieuw de straat op te gaan.

Wij willen
dat gemeenten centrale vuurwerkshows organiseren ter vervanging van het vuurwerk dat ieder voor zich afsteekt.
Van de landelijke overheid vragen we een verbod op het afsteken van vuurwerk door niet-professionals.

en verzoeken
Het afsteken van vuurwerk bij oud en nieuw voortaan alleen toe te staan aan professionals die een vergunning hebben voor een vuurwerkshow.

Populair afgelopen maand