Posts weergeven met het label verouderingsproces. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label verouderingsproces. Alle posts weergeven

Stamcel splitst zich in een weefselcel en een nieuwe stamcel

Onderzoekers van de Rijksuniversiteiten Groningen hebben het bestaan van een nieuw biologisch mechanisme ontdekt, dat ervoor zorgt dat nieuwe eiwitten precies op die plaats in een cel ontstaan waar ze nodig zijn. De ontdekking is onder meer interessant omdat het licht kan werpen op de vraag hoe het mogelijk is dat een stamcel zich kan delen in een weefselcel én een nieuwe stamcel.

Het onderzoek is gedaan met bakkersgist, waarvan de cellen zich ook asymmetrisch delen, wat wil zeggen dat de nieuw ontstane cellen niet identiek zijn aan elkaar. Bij de gistcellen blijven kenmerken van oude cellen, zoals bepaalde beschadigingen achter in de ‘moedercel’, terwijl de ‘dochtercel’ haar leven met een schone lei start.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het nieuw ontdekte mechanisme ten grondslag ligt aan het voorkomen van veroudering van cellen.

Publicatie: Nuclear transport factor directs localization of protein synthesis during mitosis, Geert van den Bogaart, Anne C. Meinema, Victor Krasnikov, Liesbeth M. Veenhoff, Bert Poolman
Nature Cell Biology, 8 februari 2009, DOI 10.1038/ncb1844

Populair afgelopen maand