Posts weergeven met het label banken. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label banken. Alle posts weergeven

Europese banken moet elkaar redden

De Franse eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) zegt in een interview met NU.nl.
"Ik denk dat het nodig is meer democratie in de top van de Europese Unie te brengen. Europa moet meer een gezicht krijgen. Dan weten de mensen wie verantwoordelijk is."
De leider van de Europese Commissie en de Europese Raad zou volgens Barnier dezelfde persoon en een democratisch gekozen iemand moeten zijn, bijvoorbeeld benoemd door de leden van de nationale parlementen van de verschillende lidstaten en de leden van het Europees parlement.
In Barnier’s plannen zullen de autoriteiten in alle EU-landen de middelen krijgen om een bank te herstructureren of te ontmantelen als een faillissement de financiële stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen.
"Ik wil dat de belastingbetaler niet langer betaalt om de banken te redden, zoals in het verleden is gebeurd."

Stel kritische vragen aan onafhankelijke financiële adviseurs

Peter van der Slikke was een succesvol bankier die met veel plezier bij ABN-AMRO werkte totdat het belang van de klant er volledig ondergeschikt raakte aan de jacht op winst.
De Nederlandse markt voor financieel advies wordt voor 95 procent beheerst door de banken. Winst maken staat voorop en consumenten worden niet goed geïnformeerd over hun opties. Na de kredietcrisis beweerde de financiële wereld dat het klantbelang weer centraal zou komen te staan. Maar nog steeds verkopen banken willens en wetens beleggingsproducten die onnodig duur zijn.

In Ontmaskerd schetst Peter van der Slikke een verontrustend beeld van de dagelijkse praktijk in de financiële wereld. Met dit boek wil hij de lezer in staat stellen door de verkoopverhalen van adviseurs heen te prikken en zelfstandig de juiste financiële beslissingen te nemen.


Hebben bankiers een geweten?

Banken worden gezien als aanjager van de euro- en economische crisis. Vroeger was de klant het doel, geld was het middel. Inmiddels is geld het doel, en de klant het middel.
Hans Ludo van Mierlo werkte twintig jaar bij ING en Rabobank als adviseur externe communicatie. Hij gaat in zijn boek Gepast en ongepast geld op zoek naar het geweten van banken.
In Intermediair een interview met de auteur.
Zijn lijn van redenering is ongeveer ‘Als banken hun doelstellingen meer zouden omschrijven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan krijgen ze ook geen hebberige aandeelhouders meer.’
Eigenlijk zegt hij daarmee dat bankiers zelf geen geweten hebben, maar verantwoorde grenzen moeten worden gesteld.
En daar heeft u als klant natuurlijk alle invloed op.


De val van de DSB bank van A tot Z met behulp van de media

Wie heeft zich niet geërgerd aan de reclames van Becam, Postkrediet, lenen.nl en Frisia Financieringen? Ook die waren van Dirk Scheringa van de DSB-bank. In 2004 werd "de leningman" van Becam genomineerd bij de jaarlijkse verkiezing van de Loden Leeuw in de categorie voor irritante bekende Nederlander, met Frits Bom als Leningman.Het was niet gemakkelijk om precies de vinger op de zere plek te leggen wat nu zo irritant was aan de "blijmoedige" filmpjes. Iedereen heeft het recht op onbegrensde naïviteit en mag denken dat het leven simpeler wordt wanneer je geen geld hebt om iets te kopen, dat je dan simpelweg een lening kunt nemen. Voor wie met het leengeld een winstgevende onderneming start, werkt dat soms ook zo, maar voor wie zijn keuken of huis laat verbouwen is de kans van Return Of Investment aanzienlijk kleiner.
Voor wie wel dacht dat het kon leek het ook aantrekkelijk: de rente op de lening was laag, weliswaar was de aflossingstermijn lang, maar de leners werden daarboven gedwongen om verzekeringen af te sluiten en koopsompolissen te kopen waarop een buitengewoon hoge provisie werd verdiend. DSB hield namelijk zo'n 80% tot 90% van het aan verzekeringen betaalde bedrag als provisie. Er zat dus een spreekwoordelijke adder met gespleten tong onder het harde gras van voetbalminner Scheringa.
Scheringa, die zich gedroeg als een gemankeerde Robin Hood (hij stal van de armen en gaf aan "goede" doelen als kunst en sport) irriteerde ook de bobo’s in de bankwereld. Pieter Lakeman van de Stichting Hypotheekleed deed op TV een oproep tot een bankrun: haal je spaartegoed weg van de bank. Met deze oproep was het lot van de DSB bezegeld, maar daarmee kwamen ook veel mensen die dachten met de bank een gunstige afbetalingsregeling te treffen in de moeilijkheden. Laat staan de 4000 spaarders die meer dan een ton euro onderbrachten bij de DSB.

Wie heeft er nu gelijk? In ieder geval niet Dick Scheringa en Pieter Lakeman misschien ook niet helemaal en het krijgen is nog lastiger.
Wanneer een bank onverantwoorde financiële diensten aanbiedt, dan is het aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om in te grijpen. De AFM legde (overigens pas) in mei 2009 de DSB een boete op. Wie een bank laat omvallen schuift de verantwoordelijkheid door naar De Nederlandse Bank. Deze kan overigens wel een onverantwoordelijk functionerende bank ontmantelen, 1000 werknemers van de bank in Spanbroek en nog eens 1000 van elders ten spijt.

Dirk voelt zich gepakt en dat is ook zo: hij is nu zelf aangepakt en in het pak genaaid, nadat hij in de loop der jaren honderden miljoenen euro had gepakt.Wat rest als leergeld?
Een heleboel spreekwoorden: "schoenmaker (wachtmeester) houd je bij je leest; hoogmoed komt ten val; wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus; vertrouwen komt te voet en verdwijnt te paard; al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel; de tering naar de nering zetten; no such thing as a free lunch".

Is de massale ontsparing de schuld van de media? Ongetwijfeld speelde de media een cruciale rol in het opjagen van het aangeschoten wild die Dirk Scheringa op een gegeven moment was. Maar wat was er eerder het kip of het ei? Was de manier waarop Scheringa zijn bank runde niet al lang een gerede aanleiding voor een bankrun?
Kijk voor een uitstekend overzicht (van A tot Z) van de geschiedenis van het DSB-debacle op Wikipidia.

Scheringa gaf zijn klanten het "goede" voorbeeld en leende zelf ook nog wel eens wat geld voor een verbouwingkje of voor de aanschaf van een vliegtuigje of de aankoop van kunst. Een machtig uitgebreid museum moet in 2010 te Opmeer zijn deuren openen en onderdak bieden aan zijn collectie magisch realistische schilderijen.

Voor wie nog gelooft in financiële sprookjes moet snel een bezoek doen aan het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek. Daar komt 29 november 2009 Sinterklaas voor de laatste keer op bezoek. Citaat uit het persbericht `Hij weet nog niet helemaal zeker wat hij ervan moet denken, hij is een beetje bang dat het allemaal heeeeel anders gaat worden in de toekomst……`.

Vertrouwt u de bankiers niet meer, kies een duurzame bank

Veel mensen zijn door de economische crisis wantrouwend en argwanend geworden naar bankiers.
Bankiers zouden onverantwoord gokken met het geld dat zij beheren en zichzelf overmatig verrijken met exorbitante bonussen.

Voor wie het zekere voor het onzekere wil nemen en een bijdrage wil leveren aan een duurzame economie en samenleving, kan beter zijn geld onderbrengen bij een duurzame bank. Welke? Kijk op de eerlijke bankwijzer.


Ter toelichting een artikel van de site van de Triodosbank:

Geld is een middel, geen doel
Triodos Bank onderscheidt zich van reguliere banken door haar missie. Daarin staat dat de bank bij wil dragen aan een duurzame samenleving en aan levenskwaliteit. Deze missie vraagt om een ander bedrijfsmodel. Een model dat people, planet en profit integreert. Dit bedrijfsmodel heeft in de huidige crisis haar bestaansrecht getoond. Ook de gekozen governance-structuur (hoe is de juridische en bestuurlijke structuur geregeld) speelt daarin een belangrijke rol.
Triodos Bank is bewust niet beursgenoteerd en de aandelen Triodos Bank zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) die het stemrecht uitoefent. Daarmee wordt de duurzame missie van de bank beschermd. Dit administratiekantoor geeft vervolgens certificaten van aandelen uit. Certificaathouders hebben dezelfde financiële relatie met de bank als aandeelhouders. Het stemrecht is getrapt: de certificaathouders benoemen het bestuur van het administratiekantoor die op haar beurt het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitoefent. Zij laten zich daarbij leiden door de belangen van de certificaathouders, de missie van de bank en de continuïteit van de bank als onderneming. Peter Blom, directievoorzitter (CEO): ‘Een goede dialoog met onze certificaathouders vinden we heel belangrijk. Het helpt ons bij de vorming van de strategie en geeft waardevolle feedback op hoe we die in de praktijk brengen.
Om de dialoog extra te stimuleren hebben we dit jaar bij de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering een formulier ingesloten met vijf stellingen die betrekking hebben op de financiële crisis. We wilden de mening van onze certificaathouders pijlen. Van de 12.000 certificaathouders hebben er ruim 2.000 gereageerd. Een geweldig resultaat dat de betrokkenheid van onze certificaathouders bij dit thema onderstreept. We merken dat onze certificaathouders een duidelijke mening hebben over wat er nu maatschappelijk speelt.’
Stellingen
1. De aard van de crisis. Is de echte crisis wel de financiële crisis?
2. Het bankensysteem zelf: Moet dat vervangen worden door een duurzaam alternatief?
3. Hoe kijkt een certificaathouder aan tegen de transparantie van banken?
4. Heeft de crisis te maken met de korte termijndoelstellingen van aandeelhouders?
5. Zijn salarissen en bonussen noodzakelijke stimulansen om professionals aan te trekken?
Geld is middel
Op het formulier hebben certificaathouders aangegeven stellingen 1 en 2 het belangrijkst te vinden. ‘Dat is ook hoe we als bank daar tegenaan kijken. We vinden dat de echte crisis niet van financiële aard is, ook al hebben we er als bank nu direct mee te maken. De klimaatcrisis, de voedselcrisis en de onacceptabele kloof tussen arm en rijk zijn problemen van groter belang. Met gerichte investeringen moeten banken helpen deze crises op te lossen.’ Peter Blom voegt daaraan toe: ‘Wat we met onze certificaathouders delen is dat geld een middel is en geen doel op zich. Wat interessant is, is dat de certificaathouders de bonuskwestie niet als een belangrijk thema zien. Althans niet voor Triodos Bank om zich daar druk over te maken. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het uiterst bescheiden bonusbeleid dat de bank voert. Over 2008 ontvingen alle medewerkers een bedrag van EUR 400, ongeacht de functie. Daarmee willen we uitdrukken dat het vooral het resultaat is van een gezamenlijke inspanning.
Aankondiging emissie
Tijdens de vergadering heeft Peter Blom een nieuwe uitgifte van certificaten van aandelen aangekondigd. Deze internationale emissie zal in het najaar van 2009 plaatsvinden. De sterke groei van alle activiteiten van Triodos Bank is de directe aanleiding. De bank verwacht de komende drie tot vier jaar te verdubbelen in balanstotaal, in aantal klanten en financieringen aan duurzame bedrijven.

We gebruiken niet de juiste graadmeter voor het meten van vooruitgang

Wouter van Dieren en Arnold Heertje (econoom) schrijven in Het Betoog van de Volkskrant op zaterdag 10 januari:
De wereldeconomie is niet alleen vastgelopen door zwendelende banken, en het casinokapitalisme, maar ook omdat de nationale graadmeter, het bruto nationaal product (BNP), een misleidend instrument is. Het meet niet de vooruitgang, zoals iedereen denkt, maar alleen de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten, inclusief alles wat te maken heeft met verspilling, vernieling, verkwisting, afval, ongelukken, malaise.
Sarkozy heeft de economie-Nobelprijswinnaars Stiglitz en Sen naar Frankrijk uitgenodigd met het verzoek een alternatief te verzinnen voor het BNP. Zulke alternatieven bestaan al, zoals de Human Development Index (HDI) en de Index for Sustainable Economie Welfare (ISEW). Maar nu is het de tijd deze in te voeren.

Tot zover de Volkskrant.


Wilt u weten of uw bank uw geld verantwoord investeert?


Human Development Indices: A statistical update 2008 - HDI rankings
High Human Development
1. Iceland
2. Norway
3. Canada
4. Australia
5. Ireland
6. Netherlands
7. Sweden
8. Japan
9. Luxembourg
10. Switzerland

Low Human Development
169. Ethiopia
170. Chad
171. Guinea-Bissau
172. Burundi
173. Burkina Faso
174. Niger
175. Mozambique
176. Liberia
177. Congo, Dem. Rep.
178. Central African Republic
179. Sierra Leone

Citeren uit bronnen en verbroken links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen de link wanneer deze is verbroken.

Zoeken

Zoeken op de txtxs sites

Labels, zoektermen en steekwoorden

abonnementskosten (1) acteren (1) advies (1) agnosticisme (1) ahmadiya (1) alevieten (1) Anneke Polkerman (1) armoede (1) axiologie (1) banken (6) bankrun (1) basisinkomen (2) BDE (1) belastingdienst (1) beleid (1) bestuur (1) betrokkenheid (1) beweging (1) bewustzijn (1) bezuinigingen (1) Bijbel (1) bijnadoodervaringen (1) bioindustrie (2) biologie (1) biomassa (1) BNP (1) boek (33) bonussen (1) Btw (1) budget (1) burgerarrest (1) charisma (1) chassidisme (1) Christendom (2) CO2 (1) communicatie (2) compassie (1) computermodellen (1) criminaliteit (1) cybercrime (1) De Kerk Loslaten (1) debat (1) defensie (1) democratie (1) demoniseren (1) dierenliefde (1) dilemma (1) discussie (1) drinkwater (1) DSB (1) dualisme (1) duurzaamheid (3) economie (13) eerdere levens (1) ego (1) eigen belang (2) eigenhandig optreden (1) eiwitten (2) Engagement (2) eurocrisis (2) F-16 (1) fastfood (1) filedruk (1) film (1) filmpje (10) filosofie (1) financieel (1) flamenco (1) fundamentalisme (1) fundamenteel onderzoek (1) geest (1) gek (1) geloof (2) geloofwaardigheid (3) gematigd (1) Genesis (1) genezen (1) gevangenis (1) gevechtsvliegtuigen (1) geweld (3) geweten (2) gezichtsherkenning (1) gezondheid (2) gif (3) God (3) Google (1) groei (1) groene stroom (1) hallucinaties (1) het kwaad (1) Higgs-deeltje (1) humor (2) ibadisme (1) indicatoren (1) innovatie (1) intensieve veehouderij (1) islam (1) jaarwisseling (1) jeukwoorden (1) Jodenvervolging (1) JSF (1) katholiek (1) kennis (1) kernenergie (2) kieskompas (1) klimaat (1) kolencentrales (1) korting (1) kostprijs (2) krishna (1) kuisheid (1) leger (2) leiderschap (1) lenen (1) LETS (1) leven na de dood (1) lichaam (1) liefde (2) Lockheed (1) manipulatie (1) markt (1) massa (1) mededogen (1) media (1) mensbeeld (1) mensenhandel (1) Midas (1) milieu (1) moedermelk (1) moslims (1) museum (1) mystiek (1) mythe (1) Nederlandse Spoorwegen (1) Netwerk (1) niets (1) noodlot (1) omkoping (1) onderzoek (2) onkruid (1) onthouding (1) ontsnapping (1) ontsparing (1) ontwikkelingshulp (1) OV-chipkaart (1) pakkans (1) parapsychologie (1) Pauw en Witteman (1) peacekeeping (2) personalisme (1) personalistische mystiek (1) pesticide (1) petitie (1) piraterij (1) plastic (1) politie (1) politieke partijen (7) popmuziek (1) precariaat (1) PvdD (1) PVV (1) reclame (2) religie (1) risico (2) RUG (1) salafisme (1) samenwerken (1) satire (1) scheiden (1) sexualiteit (1) Sinterklaas (1) soefisme (2) solidariteit (1) Spiritualiteit (3) sponsoren (1) spreekwoorden (1) stamcel (1) stemmen (1) sterven (1) stiltecoupé (1) straf (1) Tolerantie (1) topmannen (1) tragiek (1) transparantie (1) uitslag (1) universele waarden (1) vaccineren (1) vage taal (2) verantwoording (2) verbinding (2) verbod (1) verkiezingen (2) verleiding (1) verlof (1) verouderingsproces (1) verslaving (1) vertrouwen (2) vettaks (1) voedselindustrie (3) voordeelurenkaart (1) voorlichting (1) voorspellingen (1) vrijheid (4) Vrijzinnig (1) vuurwerk (2) waardeleer (1) waarheid (1) wachtwoord (1) wapenexport (2) weddenschapsmodel (1) welvaart (1) werkgelegenheid (1) wetenschap (1) Wilders (1) zelfkennis (2) Ziggo (1) zoöfilie (1)