Posts weergeven met het label communicatie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label communicatie. Alle posts weergeven

Efficiënt taalgebruik

Wikipedia beschrijft de Porte-manteau: een samenvoeging van woorden die tot informatieve nieuwe woorden leiden.
Porte-manteauwoorden of neologismen hebben het effect dat ze efficiënt zijn: in één woord kan gezegd worden wat anders twee of meer woorden zou vergen. Daarnaast hebben ze een categoriserend effect, en ontstaan er klassen van woorden die naar vorm en betekenis verwant zijn: motel en botel behoren tot de klasse "hotel", waaraan vorm- en betekeniselementen zijn toegevoegd die respectievelijk naar "motoring" (Engels voor "automobilisme") en "boat" verwijzen.
Infotainment en infomercial behoren tot de klasse "information", samengevoegd met respectievelijk "entertainment" en "commercial", maar in beide gevallen nog met een betekeniscomponent van informatie.
Sommige porte-manteauwoorden worden opzettelijk gemaakt, en dit kan opvallende vondsten opleveren. Van Kooten en De Bie zijn verantwoordelijk voor enkele van zulke combinaties, waarbij niet alleen de combinatie van betekenissen het beoogde effect is. Deze opzettelijke constructies zijn evenzeer bedoeld om een humoristisch, eigengereid of onbeholpen effect te sorteren:
Demonstructie, van demonstratie en instructie
Krommunicatie, van krom en communicatie

De leukste voorbeelden
Advertorial, van advertentie en editorial
Bit, van binary en digit
Brunch, van breakfast en lunch
Blog, van web en log
Bollywood, van Bombay en Hollywood
Conculega, van concurrent en collega
Infomercial, van information en commercial
Infotainment, van information en entertainment
Mockumentary, van mock en documentary
Motel, van motor en hotel
Pixel, van picture en element
Sexting, van sex en texting
Smog, van smoke en fog
Stagflatie, van stagnatie en inflatie
Vechtscheiding, van vechten en echtscheiding

Tot zover Wikipedia, een samenvoeging van wiki en encyclopedia.

Tenenkrommende vaagtaal

Waarom hebben managers het steeds over targets? Waarom blijft een gemeentelijke brief zelfs na drie keer lezen onbegrijpelijk? Waarom geeft een politicus nooit gewoon antwoord op een vraag? Waarom faciliteren onderwijzers het zelflerend vermogen van leerlingen, en geven ze niet gewoon les?

Dit komt allemaal door vaagtaal, een ernstige taalaandoening die razendsnel om zich heen grijpt. Vecht mee tegen vaagtaal. Snel voordat het te laat is. Vaagtaal is namelijk een LOA, een door Lezen en luisteren Overdraagbare Aandoening.

Maak kennis met deze uiterst besmettelijke taalziekte en lees alles over de vaagtaalbesmettingshaarden en de symptomen van vaagtaal.
Zie ook: Het radicale midden en de wervende vaagtaal van het CDA.

Deze lijst komt uit het boek ‘Vaagtaal’:

1. 360 gradenfeedback
2. aanvliegen
3. aftikken
4. alle neuzen dezelfde kant op
5. als het ware
6. als mens/manager/politicus vind ik…
7. alsmede
8. autonomiteit
9. bekostigingsprikkel
10. beleidsbeleid
11. beleidsresistent
12. benchmark
13. bespreekvoorstel
14. best wel
15. bilateraaltje
16. CEO (Chief Executive Officer)
17. competence centre
18. de oorzaak ligt in het feit dat
19. definitief eindconcept
20. denkkader
21. dicht bij jezelf blijven
22. door verschillende brillen kijken
23. doorcommuniceren
24. duurzaam
25. een beetje
26. een plekje geven
27. een stukje
28. employability
29. empowerment
30. ergens een plasje over doen
31. exclusieve aanbieding
32. faciliteren
33. flankerend beleid
34. flexibel
35. frontaal onderwijs
36. goede bacteriën
37. handjes en voetjes geven
38. hands on
39. herconceptualiseren
40. implementeren
41. in je kracht zitten
42. in principe
43. inbedden
44. input-throughput-output
45. inregelen
46. je ding doen
47. kansjongere
48. kantelen
49. kennistransfer
50. klantgericht
51. korting tot wel 50 procent
52. kwalitatief goed
53. letterlijk (figuurlijk bedoeld)
54. linksom of rechtsom
55. maatstafconcurrentie
56. managementsamenvatting
57. marktconform arbeidsvoorwaardenpakket
58. meersporentraject
59. meewerkend voorman
60. missiestatement
61. momentum
62. naar aanleiding van
63. naar elkaar toe groeien
64. nachecken
65. neerwaarts bijstellen
66. niet ondenkbeeldig
67. oké(éééé)
68. onschuldige vrouwen en kinderen
69. ontdubbeling
70. out of the box
71. pijplijnoverleg
72. pluricultureel
73. proactief
74. probleemeigenaar
75. randvoorwaarde
76. respect
77. rond (‘een studiedag rond bejaardenzorg’)
78. sociabiliteit
79. spagaat
80. sparring partner
81. stakeholder
82. stepped care-model
83. streefbeeld
84. synergie
85. toegangsoplossing
86. toekomstbestendig
87. TQM (Total Quality Management)
88. transparant
89. uitvoeringspraktijk
90. USP (Unique Selling Proposition/Point)
91. verandertraject
92. verwonderpunt
93. voorkruipzorg
94. voortschrijdend inzicht
95. woonachtig zijn in
96. zeg maar
97. zelfstarter
98. zelfsturend team
99. zijdelingse schade (ook wel collateral damage)
100. zijn verantwoordelijkheid nemen

Populair afgelopen maand