Posts weergeven met het label God. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label God. Alle posts weergeven

Personalistische mystiek

Titus Rivas publiceerde in het oktobernummer van 2010 van Koorddanser een artikel over personalistische mystiek dat aansluit bij zijn stuk Libertaire Spiritualiteit in het boek Spiritualiteit, Vrijheid en Engagement:


Hoe persoonlijk een relatie met (een) God kan zijn:

Een 'verkenningsrondje' langs de wereldgodsdiensten


Citaat:

"Het personalisme mag overwegend geminacht worden door andersdenkenden. Maar zelfs op het gebied van mystieke aspiraties blijken er rijke personalistische tradities te bestaan."

Kluun is spirituele doe-het-zelver

Het nieuwe boek van Kluun heet “God is gek”. Met de titel protesteert hij tegen de “antigodbrigade oftewel atheïsten”. Dat zijn intellectuelen en opiniemakers, die het verwerpelijk vinden dat mensen geloven en dit nauwelijks of niet kunnen onderbouwen.
Velen zien in de vele onrechtvaardigheden, haat en ongeluk in de wereld een bewijs dat God niet zou bestaan. Zij stellen zich voor dat als er een almachtige God zou bestaan, dat die dan ogenblikkelijk uit liefde alle onrecht, ziekte en ongeluk zou uitbannen en als het ware een paradijs zou scheppen. Ongezien ongeluk bestaat, kan God niet bestaan.

Helaas of gelukkig is onlangs bekend gemaakt dat de eerste regel uit Genesis wel eens verkeerd vertaald zou zijn. God schiep niet hemel en aarde, maar scheidde deze slechts.
Ook knap, maar nu weten we nog niet wat of wie het begin van alles zou zijn.

Overigens waren andere godsdiensten en de volkeren uit de klassieke oudheid heel wat bescheidener in het almachtige beeld dat zij van goden hadden. Goden waren net mensen. Je zou kunnen stellen dat God door hemel en aarde te scheiden ons allereerst vrijheid gaf, “room to move”. Je zou dat een liefdevolle daad kunnen noemen. Liefde is een vorm van verbinden. Willen mensen zich verbinden met elkaar, dan zullen ze eerst niet verbonden moeten zijn. En vanuit echte vrijheid komt niet alleen goeds, maar af en toe ook minder geslaagde acties. It is all in the game. Bestaat God, dan bestaat ook vrijheid. En die vrijheid houdt ook in dat het Godsbewijs niet objectief te geven is, maar dat het een persoonlijk zaak is.

Terug naar Kluun, die pleit voor de spirituele doe-het-zelver. Geloven is een persoonlijke zaak. Niemand kan met waterdichte argumenten overtuigd worden van het bewijs dat God bestaat. Iedereen die bewijzen wil zien van God mag zelf bepalen of in de natuur of de realiteit voldoende aanwijzingen daarvoor bestaan. Een al te zichtbare God zou manipuleerbaar zijn of zelf manipuleren.

Volgens Kluun is de mens het gelukkigst, wanneer hij liefde ervaart. Dat kan zo zijn, maar daarmee heeft de mens nog niet veel grip gekregen op het ontstaan van liefde of geluk. Daarvoor zou hij het beste zo naar de wereld kunnen kijken dat hij aanvaardt dat het goed is zoals het is. Dus inclusief het onrecht enz.. Met andere woorden als hij de vrijheid en de daarbij komende verantwoordelijkheid accepteert. En daarmee is de spirituele doe-het-zelver waar hij wezen wil: verbeter de wereld en begin er mee om jezelf te kennen.

Iets komt niet voort uit het nietsIn een essay in de Volkskrantbijlage Intermezzo van 26 juli 2008 stelt schrijver Kris Verburgh dat natuurkundigen een eeuw geleden beweerden dat iets uit het niets kan ontstaan. Nog eerder geloofden “geleerden” dat muizen ontstonden uit meel.
Iets en niets horen onmiskenbaar bij elkaar, iets bevat soms heel veel niets. Iets volgt soms op niets, soms als creatie van de mens, soms roept de mens God te hulp als verklaring.
Maar iets komt niet voort uit het niets. Nu niet, toen niet en nooit niet.
Ex nihilo nihil fit -niets ontstaat uit niets-.
Ons brein zoekt achter alles een bedoeling. Mensen die slecht zijn opgeleid, maar die wel onder invloed zijn van geestelijken, zijn geneigd de interpretatie en uitleg van hun religieuze voormannen te geloven.
Onwetendheid voedt geloof, en kennis maakt het moeilijker om te geloven. Hoe slimmer en geleerder iemand is, hoe onwaarschijnlijker dat hij in God gelooft.
Maar over het wel of niet bestaan van God zegt dit alles niets. Veel wetenschappers laten niets aan het toeval over, maar laten iets open en zijn agnost.

Wie wel gelooft in de fantasie van Kris Verburgh, zij verwezen naar zijn "schitterende" boeken:Alan Watts over niets:


Tao is dat waaruit niets kan vertrekken.

Populair afgelopen maand