Posts weergeven met het label geweld. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label geweld. Alle posts weergeven

Militairen moeten onmogelijke keuzes maken

Uit een interview met de Volkskrant 18-2-2014:

Veldhuizen is niet de enige militair die na een missie terugkeert met psychische klachten. Defensie gaat ervan uit dat 5 procent kampt met een posttraumatische stressstoornis. Dat zijn de officiële cijfers, zegt Veldhuizen, maar hij weet beter. 'Ik ken jongens die met hun klachten expres naar de huisarts gaan en niet naar de militaire arts. Het verschil? Dan hoeft niemand het bij defensie te weten. Het gevaar is dat ze dan dezelfde medicatie krijgen als ik, maar wél hun werk blijven doen. Op de doosjes van mijn medicijnen zitten gele waarschuwingsstickers. Ik kan daardoor geen militair meer zijn. En geen verpleegkundige. Hé Niels, zeggen mijn collega's dan, kijk eens naar jouw carrièrelijn - nee, die gaat lekker.' Hij zegt: 'Velen kiezen ervoor te zwijgen. Als ik met mijn verhaal maar iemand kan helpen, is het al goed.'

In zijn boek staat een heleboel niet, zegt hij. Zeker de helft van de tekst, minstens de helft van de incidenten, heeft hij gewist. Maar wat er wél staat, geeft een onthutsend beeld van een militair die zichzelf bijna verloor en net op tijd hulp zocht.Zie ook het interview van Niels Veldhuizen met Eva Jinek in Eén op Eén.

Overheid: vertel de burger over de grenzen van burgerarrest

Een burger die een inbreker betrapt en probeert vast te houden om hem over te dragen aan de politie is goed bezig, maar loopt ook een risico. Wanneer de inbreker probeert te ontsnappen en de aanhouder probeert dit met geweld te voorkomen, kan bij gebruik van onredelijk geweld al snel een situatie ontstaan dat hij aangeklaagd wordt en de dief wordt vrijgelaten.
Dat is slechts een schijnprobleem, want de politie zet zowel een procedure in werking tegen de dief als tegen degene die teveel geweld gebruikte.
De politie laat bijna altijd dieven weer lopen na het opmaken van een proces-verbaal. Het gebruik van gedoseerd geweld om iemand te arresteren is voorbehouden aan de politie en niet aan een burger. Een burger mag wel iemand tegen de grond drukken tijdens het afwachten van de komst van de politie, maar niet veel meer.
Tijdens het aanhouden van een dief zijn ook de grondrechten van een dief aan de orde. Ook voor een dief geldt dat zijn bewegingsvrijheid in principe niet zonder redelijk doel mag worden geschaad. Omdat aanhouding een redelijk doel is, zal justitie niemand aanrekenen dat iemand een wetsovertreder een korte tijd zijn vrijheid ontneemt. Maar wanneer ondertussen niet de politie gewaarschuwd wordt, dan is de aanhouder in plaats van een brave burger ineens een gijzelnemer geworden en de dief een gijzelaar.

Eigenlijk ligt hier een taak voor de overheid. Vaak wordt getwijfeld aan het nut van Postbus 51 spotjes, maar het onderwerp van burgerarrest leent zich uitstekend hiervoor. Want waarmee doet de burger justitie een dienst en waarmee schaadt hij zijn eigen belangen bij het aanhouden van iemand die een misdrijf heeft gepleegd?

Populair afgelopen maand