Posts weergeven met het label criminaliteit. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label criminaliteit. Alle posts weergeven

Computermodellen, gezichtsherkenning en pakkans bij criminaliteit

Uit de Volkskrant van 9 oktober:
Hoe effectief is de inzet van de politie bij roofovervallen en bij woninginbraken? Een complex computermodel van de TU Delft helpt sinds kort de politieregio Zaanstreek-Waterland die vraag beter te beantwoorden.
Maandag begon de Week van de Veiligheid. Volgens de Taskforce Overvallen daalt de laatste jaren het aantal roofovervallen en worden er meer zaken opgelost. Maar terwijl er minder juweliers het slachtoffer worden van gewelddadige overvallen, groeit juist het aantal snackbars en supermarkten waar criminelen een greep in de kassa doen.
'Dankzij de computerapplicatie Stop de Overvaller Prijs (StOP!) kunnen we in de toekomst beter overvallen voorkomen', zegt Marleen Ribbens , programmaleider innovatie bij de politie Zaanstreek-Waterland. 'Het computerprogramma legt verbanden tussen tal van variabelen, zoals seizoensschommelingen, het soort dader en zelfs de werkloosheid in een wijk.'
Tot zover de Volkskrant.

Computermodellen kunnen de inzet van de politie goed helpen plannen. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij het oplossen van criminaliteit. Maar criminaliteit voorkomen is stukken lastiger. Natuurlijk, wanneer een dief of een overvaller is opgepakt dan kan hij in die tijd geen andere rottigheid uithalen. In de praktijk is een groot effect dat de criminaliteit wordt verspreid over een gebied waarin de slachtoffers vooralsnog een stuk achtelozer zijn.
Criminaliteit echt voorkomen doe je door de pakkans zo te vergroten dat er geen beginnen aan is en van dat punt zijn we nog ver af, niet in de laatste plaats omdat de politie niet alle technische mogelijkheden mag toepassen, zoals gezichtsherkenning.
Of misschien moet je zeggen, zolang de politie niet voldoende gewaarborgd heeft dat zij dergelijke technieken op een integere manier inzet.

Populair afgelopen maand