Efficiënt taalgebruik

Wikipedia beschrijft de Porte-manteau: een samenvoeging van woorden die tot informatieve nieuwe woorden leiden.
Porte-manteauwoorden of neologismen hebben het effect dat ze efficiënt zijn: in één woord kan gezegd worden wat anders twee of meer woorden zou vergen. Daarnaast hebben ze een categoriserend effect, en ontstaan er klassen van woorden die naar vorm en betekenis verwant zijn: motel en botel behoren tot de klasse "hotel", waaraan vorm- en betekeniselementen zijn toegevoegd die respectievelijk naar "motoring" (Engels voor "automobilisme") en "boat" verwijzen.
Infotainment en infomercial behoren tot de klasse "information", samengevoegd met respectievelijk "entertainment" en "commercial", maar in beide gevallen nog met een betekeniscomponent van informatie.
Sommige porte-manteauwoorden worden opzettelijk gemaakt, en dit kan opvallende vondsten opleveren. Van Kooten en De Bie zijn verantwoordelijk voor enkele van zulke combinaties, waarbij niet alleen de combinatie van betekenissen het beoogde effect is. Deze opzettelijke constructies zijn evenzeer bedoeld om een humoristisch, eigengereid of onbeholpen effect te sorteren:
Demonstructie, van demonstratie en instructie
Krommunicatie, van krom en communicatie

De leukste voorbeelden
Advertorial, van advertentie en editorial
Bit, van binary en digit
Brunch, van breakfast en lunch
Blog, van web en log
Bollywood, van Bombay en Hollywood
Conculega, van concurrent en collega
Infomercial, van information en commercial
Infotainment, van information en entertainment
Mockumentary, van mock en documentary
Motel, van motor en hotel
Pixel, van picture en element
Sexting, van sex en texting
Smog, van smoke en fog
Stagflatie, van stagnatie en inflatie
Vechtscheiding, van vechten en echtscheiding

Tot zover Wikipedia, een samenvoeging van wiki en encyclopedia.

Populair afgelopen maand