Posts weergeven met het label soefisme. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label soefisme. Alle posts weergeven

Personalistische mystiek

Titus Rivas publiceerde in het oktobernummer van 2010 van Koorddanser een artikel over personalistische mystiek dat aansluit bij zijn stuk Libertaire Spiritualiteit in het boek Spiritualiteit, Vrijheid en Engagement:


Hoe persoonlijk een relatie met (een) God kan zijn:

Een 'verkenningsrondje' langs de wereldgodsdiensten


Citaat:

"Het personalisme mag overwegend geminacht worden door andersdenkenden. Maar zelfs op het gebied van mystieke aspiraties blijken er rijke personalistische tradities te bestaan."

De gematigde, tolerante islam bestaat

In oktober jl. heb ik een artikel getiteld De gematigde, tolerante islam bestaat gepubliceerd in Koorddanser (editie oktober 2011). Veel hedendaagse moslims geven hun geloof in het leven van alledag op een vrijzinnige manier gestalte. Er zijn ook stromingen die een letterlijke interpretatie van de Koran en de Hadith (de handelingen van de profeet Mohammed) principieel afwijzen.Titus Rivas

Populair afgelopen maand