Posts weergeven met het label lichaam. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label lichaam. Alle posts weergeven

Met of zonder lichaam, we blijven geestelijke wezens


Titus Rivas publiceerde in 2003 het boek Geesten met of zonder lichaam bij Uitgeverij Koopman & Kraaijenbrink te Delft.
Hij besloot de inhoud van het boek beschikbaar te stellen aan een groter lezerspubliek door de tekst integraal op txtxs.nl te zetten.

Lichaam-geest dualisme staat bij veel hedendaagse intellectuelen in een kwade reuk. Ze vinden het geen geloofwaardige opponent voor de diverse varianten van materialisme en het zou bovendien onverenigbaar zijn met een vitaal humanisme. Filosoof en theoretisch psycholoog drs. Titus Rivas is er desondanks van overtuigd dat de slechte reputatie van het personalistische dualisme in essentie onverdiend is. Mits er enkele belangrijke correcties worden uitgevoerd is een neocartesiaans personalisme volgens Rivas een redelijk, levensvatbaar alternatief voor het materialisme.

Geesten met of zonder lichaam behandelt vanuit deze basis beknopt maar helder de belangrijkste vragen uit de filosofie van de geest en laat bovendien zien wat de consequenties van een herboren personalistisch dualisme kunnen zijn voor de filosofische waardenleer en de empirische wetenschap.

Inhoud

Algemene link

Titelblad en index

Voorwoord
Hoofdstuk 1. Basisvragen uit de filosofie van de geest
Hoofdstuk 2. Is de geest een onpersoonlijk proces?
Hoofdstuk 3. Wat voor lichamen zijn verbonden aan een geest?
Hoofdstuk 4. Welke soorten wisselwerking tussen lichaam en geest bestaan er?
Hoofdstuk 5. Personalistisch dualisme en waarden
Hoofdstuk 6. Personalistisch dualisme en empirische wetenschap

Nawoord
Woordenlijst
Literatuurlijst

Recensie van dhr Paul Dentz

Het boek Geesten met of zonder lichaam, van schrijver en filosoof Titus Rivas, is een uitstekend werk dat diepgravend vanuit de klassieke en moderne filosofie, een antwoord tracht te geven op de tegenstelling tussen het personalistisch dualisme en het materialisme. Rivas doet doet dit op een geheel eigen wijze, en hij staaft zijn stelling met een overvloed aan feiten en meningen van anders ingestelde wetenschappers en denkers, maar ook van medestanders. Het is verhelderend dat kwesties rond leven en sterven nu eens filosofisch goed onderbouwd voor het voetlicht komen. Neemt men als lezer de moeite door het pittige wetenschappelijke jargon heen te breken dan ontvouwt zich een mooi panorama van denkbeelden, die raken aan de kern van ons zijn.

Populair afgelopen maand