Posts weergeven met het label kieskompas. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label kieskompas. Alle posts weergeven

Manipulatie van de Kieskompas door politieke partijen

De Kieskompas helpt kiezers een keuze te maken uit politieke partijen. Om die keuzes te optimaliseren gaan mensen van de Kieskompas naar de politieke partijen toe om hen stellingen voor te leggen. Uit de antwoorden zoeken zij de stellingen waarop de partijen het verst uit elkaar liggen. Dat lijkt een goed idee, maar in de praktijk valt de uitkomst daarvan gemakkelijk te manipuleren door de politieke partijen. Wanneer een partij weet dat haar beleid op een bepaald gebied niet goed ligt bij de kiezer, dan onthoudt zij zich bij de bijeenkomst van de Kieskompas vertegenwoordigers van stemmen. Het gevolg is dat de betreffende stelling niet in de Kieskompas wordt opgenomen.
De oplossing is simpel: de medewerkers van de Kieskompas zullen de verkiezingsprogramma’s moeten doorspitten en zelf conclusies moeten trekken over de positie van de betrokken partij op de controversiële onderwerpen.

Populair afgelopen maand